درحال بارگذاری...

کلیپ کوتاه نتوانستم که بگویم دلم اینجا ماندم

196بازدید

کلیپ نتوانستم که بگویم دلم اینجا ماندم هوشنگ ابتهاج

نتوانستم

که بگویم دلم اینجا مانده ست

من پی گمشده ام آمده ام

ارغوانم را می خواهم

آه…

در خانه ی خود بیگانه م!

آن سوی پنجره

وای ارغوان داشت

نگاهم می کرد.

هوشنگ ابتهاج

هنرمندان
دیدگاه ها
به کلیپ کوتاه نتوانستم که بگویم دلم اینجا ماندم امتیاز دهید.
[ratings]