کلیپ کوتاه خاموشم اما دارم به آواز غم خود هوشنگ ابتهاج
در حال بارگذاری...

کلیپ کوتاه خاموشم اما دارم به آواز غم خود هوشنگ ابتهاج

متن دلکمه خاموشم اما هوشنگ ابتهاج

خاموشم اما
دارم به آواز ِ غم خود می دهم گوش
وقتی کسی آواز می خواند
خاموش باید بود
غم داستانی تازه سر کرده ست
اینجا سراپا گوش باید بود :
درد از نهاد آدمیزاد است !

به کلیپ کوتاه خاموشم اما دارم به آواز غم خود هوشنگ ابتهاج امتیاز دهید.
[ratings]