درحال بارگذاری...

دانلود آهنگ و کلیپ با من غریبگی نکن محسن یگانه

26بازدید

متن آهنگ با من غریبگی نکن محسن یگانه

منو درگیر خودت کنتا جهانم زیر و رو شهتا سکوت هر شب منبا هجومت روبه رو شهبی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو میرممنو درگیر خودت کن بلکه آرامش بگیرمبا خیال تو هنوزم مثل و هر روز و همیشههر شب حافظه من پر تصویر تو میشهبا من غریبگی نکن با من که درگیر توامچشماتو از من برندار من مات تصویر توامبا من غریبگی نکن با من که درگیر توامچشماتو از من برندار من مات تصویر توامتو همینجایی همیشه با تو شب شکل یه رویاسآخرین نقطه دنیا تو جهان من همینجاستو همینجایی و هر روز من به تنهایی دچارممنو نزدیک خودم کن تا تو رو یادم بیارمبا خیال تو هنوزم مثل و هر روز و همیشههر شب حافظه من پر تصویر تو میشهبا من غریبگی نکن با من که درگیر توامچشماتو از من برندار من مات تصویر توامبا من غریبگی نکن با من که درگیر توامچشماتو از من برندار من مات تصویر توام
۰۹/۱۸/۱۴۰۱
دیدگاه ها
به دانلود آهنگ و کلیپ با من غریبگی نکن محسن یگانه امتیاز دهید.
[ratings]