فیلم آموزش چرتکه قسمت اول شمارش اعداد از صفر تا 100
در حال بارگذاری...

فیلم آموزش چرتکه قسمت اول شمارش اعداد از صفر تا 100

  • امتیاز ویدیو امتیاز داده نشده

چرتکه چیست ؟

چرتکه یک ابزار محاسبات قدیمی ست که قدمت طولانی دارد. محاسبات اعداد و ارقام به وسیله چرتکه با سرعت بیشتری انجام می شود که تسهیل در محاسبات را فراهم می سازد. برخی از مدارس به آموزش چرتکه اهمیت بیشتری می دهند. با وجود اینکه چرتکه یک ابزار محاسباتی قدیمی ست امروزه آموزش آن در برخی مدارس وجود دارد. آموزش چرتکه به منظور کسب اهداف دیگری انجام می شود.

به فیلم آموزش چرتکه قسمت اول شمارش اعداد از صفر تا 100 امتیاز دهید.
[ratings]