دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست استاد شجریان

43بازدید

اجرای زنده دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست

زرگداشت سعدی توسط گروه آوا

تالار وزارت کشور تهران مرداد 1386

آواز: استاد محمدرضا شجریان

تار: مجید درخشانی

کمانچه: سعید فرجپوری

تمبک و آواز: همایون شجریان

عود: محمد فیروزی

من چرا دل به تو دادم كه دلم مي‌شكني
يا چه كردم كه نگه باز به من مي‌نكني

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست
تا ندانند حريفان كه تو منظور مني

ديگران چون بروند از نظر از دل بروند
تو چنان در دل من رفته كه جان در بدني

تو همايي و من خسته بيچاره گداي
پادشاهي كنم ار سايه به من برفكني

بنده وارت به سلام آيم و خدمت بكنم
ور جوابم ندهي مي‌رسدت كبر و مني

مرد راضيست كه در پاي تو افتد چون گوي
تا بدان ساعد سيمينش به چوگان بزني

مست بي خويشتن از خمر ظلومست و جهول
مستي از عشق نكو باشد و بي خويشتني

تو بدين نعت و صفت گر بخرامي در باغ
باغبان بيند و گويد كه تو سرو چمني

من بر از شاخ اميدت نتوانم خوردن
غالب الظن و يقينم كه تو بيخم بكني

خوان درويش به شيريني و چربي بخورند
سعديا چرب زباني كن و شيرين سخني

۰۷/۲۱/۱۴۰۱
هنرمندان
دیدگاه ها
به دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست استاد شجریان امتیاز دهید.
[ratings]