درحال بارگذاری...

آهنگ فریادم تو سکوتمه علی زندوکیلی

284بازدید

متن آهنگ فریادم تو سکوتمه علی زندوکیلی

فریادم تو سکوتمه

این صدا غمه

پُشت پرده هاست

فریادم درد عالمه

حال مبهمه

بُغض کرده هاست

فریادم ترس مُردنه

زخم خوردنه

آخرین صِداست

فریادم بغض رفتنه

 

هنرمندان
دیدگاه ها
به آهنگ فریادم تو سکوتمه علی زندوکیلی امتیاز دهید.
[ratings]