آهنگ فریادم تو سکوتمه علی زندوکیلی
در حال بارگذاری...

آهنگ فریادم تو سکوتمه علی زندوکیلی

متن آهنگ فریادم تو سکوتمه علی زندوکیلی

فریادم تو سکوتمه

این صدا غمه

پُشت پرده هاست

فریادم درد عالمه

حال مبهمه

بُغض کرده هاست

فریادم ترس مُردنه

زخم خوردنه

آخرین صِداست

فریادم بغض رفتنه

 

به آهنگ فریادم تو سکوتمه علی زندوکیلی امتیاز دهید.
[ratings]